שלמה גירונדי

שלמה גירונדי

שלמה גירונדי
  • הערות
    Занимал официальную должность в кастильском суде

כתבות

Family tree


שלמה גירונדי

(11941194 רגיל
1194 יל
ד תתקנד עברי
, Girona - 12701270 רגיל
1270 יל
ה ל עברי
, חיפה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך