Ichak Fridlyander

Ichak Fridlyander

Ichak Fridlyander

כתבות

Family tree


Ichak Fridlyander

(17831783 רגיל
1782 יל
ה תקמג עברי
, ווירבלין - )


(17861786 רגיל
1785 יל
ה תקמו עברי
, Sejriyaj - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך