Golda Vilner

Golda Vilner

Golda Vilner

כתבות

Family tree


Golda Vilner

(17861786 רגיל
1785 יל
ה תקמו עברי
, Sejriyaj - )


(17641764 רגיל
1763 יל
ה תקכד עברי
, Vilno - 18161816 רגיל
1815 יל
ה תקעו עברי
, Nejshtadt-Sukind)


(17831783 רגיל
1782 יל
ה תקמג עברי
, ווירבלין - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך