Evgeniya Gitelson

Evgeniya Gitelson

Family tree


Evgeniya Gitelson

(18671867 רגיל
1866 יל
ה תרכז עברי
- 19171917 רגיל
1916 יל
ה תרעז עברי
)


(18321832 רגיל
1831 יל
ה תקצב עברי
- 19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
, סנקט פטרבורג)


(18551855 רגיל
1854 יל
ה תרטו עברי
, Kremenchug - 19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
, סנקט פטרבורג)


(ספטמבר 9, 1885ספטמבר 9, 1885 רגיל
אוגוסט 28, 1885 יל
כט אלול ה תרמה עברי
, Vitebsk - מרץ 5, 1944מרץ 5, 1944 רגיל
פברואר 21, 1944 יל
י אדר ה תשד עברי
, מוסקבה)


(after 1887after 1887 רגיל
after 1886 יל
after ה תרמז עברי
- )


(after 1887after 1887 רגיל
after 1886 יל
after ה תרמז עברי
- )


(נובמבר 3, 1887נובמבר 3, 1887 רגיל
אוקטובר 22, 1887 יל
טז חשוון ה תרמח עברי
, Voronezh - יולי 4, 1964יולי 4, 1964 רגיל
יוני 21, 1964 יל
כד תמוז ה תשכד עברי
, מוסקבה)


(18951895 רגיל
1894 יל
ה תרנה עברי
, ארטמובסק - 19531953 רגיל
1952 יל
ה תשיג עברי
, מוסקבה)


(יוני 20, 1901יוני 20, 1901 רגיל
יוני 7, 1901 יל
ג תמוז ה תרסא עברי
- נובמבר 2, 1964נובמבר 2, 1964 רגיל
אוקטובר 20, 1964 יל
כז חשוון ה תשכה עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך