Yudif Marshak-Fainberg

Yudif Marshak-Fainberg

  • הערות
    Пианистка.

כתבות

Family tree


Yudif Marshak-Fainberg

(after 1887after 1887 רגיל
after 1886 יל
after ה תרמז עברי
- )


(18551855 רגיל
1854 יל
ה תרטו עברי
, Kremenchug - 19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
, סנקט פטרבורג)


(18671867 רגיל
1866 יל
ה תרכז עברי
- 19171917 רגיל
1916 יל
ה תרעז עברי
)


(19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
- 19691969 רגיל
1968 יל
ה תשכט עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך