Jeanne Adrienne Clerec

Jeanne Adrienne Clerec

כתבות

Family tree


Jeanne Adrienne Clerec

(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
, Brest - 19751975 רגיל
1974 יל
ה תשלה עברי
, Kinsburg, Nyu Dzhersi)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
, Villyamsport, Pensilvaniya - 19561956 רגיל
1955 יל
ה תשטז עברי
, Washington, D.c.)


(19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
, Washington, D.c. - )


(19221922 רגיל
1921 יל
ה תרפב עברי
, Washington, D.c. - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך