שרל רזניק

שרל רזניק

שרל רזניק

כתבות

Family tree


שרל רזניק

(about 1953about 1953 רגיל
about 1952 יל
about ה תשיג עברי
- )


(מרץ 18, 1919מרץ 18, 1919 רגיל
מרץ 5, 1919 יל
טז אדר_ב׳ ה תרעט עברי
, Priluki - מרץ 3, 2010מרץ 3, 2010 רגיל
פברואר 18, 2010 יל
יז אדר ה תשע עברי
, Ensinitas)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך