נחמן גירונדי

נחמן גירונדי

נחמן גירונדי

כתבות

Family tree


נחמן גירונדי

(ברצלונה - )


(11941194 רגיל
1194 יל
ד תתקנד עברי
, Girona - 12701270 רגיל
1270 יל
ה ל עברי
, חיפה)


( - 12681268 רגיל
1268 יל
ה כח עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך