חיים יזרניצקי

חיים יזרניצקי

חיים יזרניצקי
  • הערות
    перед депортацией жил в Изабелине
  • מקור מידע
    Лист свидельских показаний Яд ваШем Рахель Изерницкой

כתבות

Family tree


חיים יזרניצקי

(18891889 רגיל
1888 יל
ה תרמט עברי
- about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


( - about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
- about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
- about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)


(19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
- 20112011 רגיל
2010 יל
ה תשעא עברי
)


(19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
- about 1942about 1942 רגיל
about 1941 יל
about ה תשב עברי
, "טרוכנברוד)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך