יוכבד

יוכבד

יוכבד

כתבות

Family tree


יוכבד

(1391 לסן1391 לסן רגיל
1391 לסן יל
ב שע עברי
- 1271 לסן1271 לסן רגיל
1271 לסן יל
ב תצ עברי
)


(1395 לסן1395 לסן רגיל
1395 לסן יל
ב שסו עברי
- about 1272 לסןabout 1272 לסן רגיל
about 1272 לסן יל
about ב תפט עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך