Cipora Leya Liob

Cipora Leya Liob

Cipora Leya Liob

כתבות

Family tree


Cipora Leya Liob

( - 18211821 רגיל
1820 יל
ה תקפא עברי
)


(17421742 רגיל
1741 יל
ה תקב עברי
, Hamburg - 18231823 רגיל
1822 יל
ה תקפג עברי
)


(17771777 רגיל
1776 יל
ה תקלז עברי
- 18571857 רגיל
1856 יל
ה תריז עברי
)


(17821782 רגיל
1781 יל
ה תקמב עברי
, Hamburg - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך