מוזס פרנקפורטר

מוזס פרנקפורטר

מוזס פרנקפורטר
  • הערות
    Известен своими трудами "Пней Тевель" ("Лики Вселенной"), "Открытие новой земли" и другими.

כתבות

Family tree


מוזס פרנקפורטר

(17821782 רגיל
1781 יל
ה תקמב עברי
, Hamburg - )


(17421742 רגיל
1741 יל
ה תקב עברי
, Hamburg - 18231823 רגיל
1822 יל
ה תקפג עברי
)


( - 18211821 רגיל
1820 יל
ה תקפא עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך