יצחק בן אבון

יצחק בן אבון

יצחק בן אבון

כתבות

Family tree


יצחק בן אבון

( - about 1025about 1025 רגיל
about 1025 יל
about ד תשפה עברי
)


(935935 רגיל
935 יל
ד תרצה עברי
- 10001000 רגיל
1000 יל
ד תשס עברי
)


(950950 רגיל
950 יל
ד תשי עברי
, Mainz - 10201020 רגיל
1020 יל
ד תשפ עברי
, Mainz)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך