שמעון הגדול

שמעון הגדול

שמעון  הגדול

כתבות

Family tree


שמעון הגדול

(950950 רגיל
950 יל
ד תשי עברי
, Mainz - 10201020 רגיל
1020 יל
ד תשפ עברי
, Mainz)


( - about 1025about 1025 רגיל
about 1025 יל
about ד תשפה עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך