חשין

חשין

חשין
  • מקור מידע
    jewishgen.org

כתבות

Family tree


חשין

(18441844 רגיל
1843 יל
ה תרד עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(צפת - ינואר 26, 1882ינואר 26, 1882 רגיל
ינואר 14, 1882 יל
ו שבט ה תרמב עברי
)


(18491849 רגיל
1848 יל
ה תרט עברי
- ינואר 2, 1909ינואר 2, 1909 רגיל
דצמבר 20, 1908 יל
ט טבת ה תרסט עברי
)


(אוגוסט 23, 1868אוגוסט 23, 1868 רגיל
אוגוסט 11, 1868 יל
ה אלול ה תרכח עברי
- דצמבר 31, 1943דצמבר 31, 1943 רגיל
דצמבר 18, 1943 יל
ד טבת ה תשד עברי
, ירושלים)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך