יצחק חשין

יצחק חשין

יצחק חשין
  • מקור מידע
    jewishgen.org

כתבות

Family tree


יצחק חשין

(צפת - ינואר 26, 1882ינואר 26, 1882 רגיל
ינואר 14, 1882 יל
ו שבט ה תרמב עברי
)


(ירושלים - )


( - ירושלים)


( - צפת)


(18441844 רגיל
1843 יל
ה תרד עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(פברואר 18, 1867פברואר 18, 1867 רגיל
פברואר 6, 1867 יל
יג אדר ה תרכז עברי
, ירושלים - מרץ 6, 1955מרץ 6, 1955 רגיל
פברואר 21, 1955 יל
יב אדר ה תשטו עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך