Eliezer Landau

Eliezer Landau

Family tree


Eliezer Landau

(18051805 רגיל
1804 יל
ה תקסה עברי
, Vilno - 18831883 רגיל
1882 יל
ה תרמג עברי
, גרודנו)


(17451745 רגיל
1744 יל
ה תקה עברי
, Vilno - ספטמבר 20, 1818ספטמבר 20, 1818 רגיל
ספטמבר 8, 1818 יל
יט אלול ה תקעח עברי
, Vilno)


(17651765 רגיל
1764 יל
ה תקכה עברי
, דובנא - ספטמבר 8, 1839ספטמבר 8, 1839 רגיל
אוגוסט 27, 1839 יל
כט אלול ה תקצט עברי
, Vilʹno)


(18101810 רגיל
1809 יל
ה תקע עברי
, גרודנו - גרודנו)


(about 1830about 1830 רגיל
about 1829 יל
about ה תקצ עברי
, גרודנו - )


(פברואר 14, 1838פברואר 14, 1838 רגיל
פברואר 2, 1838 יל
יט שבט ה תקצח עברי
, גרודנו - )


(18401840 רגיל
1839 יל
ה תר עברי
, מוהלב - אפריל 10, 1906אפריל 10, 1906 רגיל
מרץ 28, 1906 יל
טו ניסן ה תרסו עברי
, Baku)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך