Arye Leib Landau

Arye Leib Landau

Family tree


Arye Leib Landau

(18401840 רגיל
1839 יל
ה תר עברי
, מוהלב - אפריל 10, 1906אפריל 10, 1906 רגיל
מרץ 28, 1906 יל
טו ניסן ה תרסו עברי
, Baku)


(18051805 רגיל
1804 יל
ה תקסה עברי
, Vilno - 18831883 רגיל
1882 יל
ה תרמג עברי
, גרודנו)


(18101810 רגיל
1809 יל
ה תקע עברי
, גרודנו - גרודנו)


(18391839 רגיל
1838 יל
ה תקצט עברי
, מוהלב - ספטמבר 20, 1936ספטמבר 20, 1936 רגיל
ספטמבר 7, 1936 יל
ד תשרי ה תרצז עברי
, חיפה)


(דצמבר 22, 1859דצמבר 22, 1859 רגיל
דצמבר 10, 1859 יל
כו כסלו ה תרכ עברי
, Golovchino, Belgorodskoy Oblasti Kurskoy Gubernii - 19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
)


(18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
- יוני 27, 1943יוני 27, 1943 רגיל
יוני 14, 1943 יל
כד סיוון ה תשג עברי
, Metallstroy (Chelyabinsk))


(ספטמבר 17, 1868ספטמבר 17, 1868 רגיל
ספטמבר 5, 1868 יל
א תשרי ה תרכט עברי
- 19511951 רגיל
1950 יל
ה תשיא עברי
, חיפה)


(דצמבר 31, 1872דצמבר 31, 1872 רגיל
דצמבר 19, 1872 יל
א טבת ה תרלג עברי
, Mogilev - 19701970 רגיל
1969 יל
ה תשל עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Andrey Fisher. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך