Yulij Vapna

Yulij Vapna

Yulij Vapna

כתבות

Family tree


Yulij Vapna

(מאי 31, 1937מאי 31, 1937 רגיל
מאי 18, 1937 יל
כא סיוון ה תרצז עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך