גלינה (חיטרוק)

גלינה (חיטרוק)

גלינה (חיטרוק)
  • הערות
    Имя отца Николай

כתבות

Family tree


גלינה (חיטרוק)

(מאי 1, 1917מאי 1, 1917 רגיל
אפריל 18, 1917 יל
ט אייר ה תרעז עברי
, Tver - דצמבר 3, 2012דצמבר 3, 2012 רגיל
נובמבר 20, 2012 יל
יט כסלו ה תשעג עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך