Renée de Saint-Remy

Renée de Saint-Remy

Renée de Saint-Remy

כתבות

Family tree


Renée de Saint-Remy

(about 1470about 1470 רגיל
about 1470 יל
about ה רל עברי
- )


(דצמבר 14, 1503דצמבר 24, 1503 רגיל
דצמבר 14, 1503 יל
כו כסלו ה רסד עברי
, Saint-Rémy-De-Provence - יולי 2, 1566יולי 12, 1566 רגיל
יולי 2, 1566 יל
טו תמוז ה שכו עברי
, Salon-De-Provence)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך