פרנץ מאיר

פרנץ מאיר

פרנץ מאיר
  • הערות
    a former director of the Kunstmuseum in Basel, Switzerland. Доктор искусствоведения.

כתבות

Family tree


פרנץ מאיר

(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
, Vitebsk - אוגוסט, 1994אוגוסט, 1994 רגיל
יולי, 1994 יל
אב ה תשנד עברי
, Brula Dyu Kastele)


(about 1955about 1955 רגיל
about 1954 יל
about ה תשטו עברי
, פריז - )


(about 1955about 1955 רגיל
about 1954 יל
about ה תשטו עברי
, פריז - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך