Samuel Alexander

Samuel Alexander

Samuel  Alexander

Family tree


Samuel Alexander

( - 18591859 רגיל
1858 יל
ה תריט עברי
, סידני)


(17871787 רגיל
1786 יל
ה תקמז עברי
- 18761876 רגיל
1875 יל
ה תרלו עברי
)


(18591859 רגיל
1858 יל
ה תריט עברי
, סידני - 19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
, Manchester)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך