פסיה אפשטיין

פסיה אפשטיין

פסיה אפשטיין

כתבות

Family tree


פסיה אפשטיין

(about 1841about 1841 רגיל
about 1840 יל
about ה תרא עברי
, דוקשיץ - )


(about 1842about 1842 רגיל
about 1841 יל
about ה תרב עברי
, דבינסק - )


(18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
, Vilno - 19831983 רגיל
1982 יל
ה תשמג עברי
)


(18991899 רגיל
1898 יל
ה תרנט עברי
, Vilno - מרץ 9, 1940מרץ 9, 1940 רגיל
פברואר 25, 1940 יל
כט אדר ה תש עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך