לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע
  • הערות
    родственница двинских Малкиелей

כתבות

Family tree


לא ידוע

(about 1842about 1842 רגיל
about 1841 יל
about ה תרב עברי
, דבינסק - )


(about 1800about 1800 רגיל
about 1799 יל
about ה תקס עברי
- before 1857before 1857 רגיל
before 1856 יל
before ה תריז עברי
)


(about 1799about 1799 רגיל
about 1798 יל
about ה תקנט עברי
- )


(about 1841about 1841 רגיל
about 1840 יל
about ה תרא עברי
, דוקשיץ - )


(about 1862about 1862 רגיל
about 1861 יל
about ה תרכב עברי
, דוקשיץ - )


(18681868 רגיל
1867 יל
ה תרכח עברי
, דוקשיץ - 19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
)


(18661866 רגיל
1865 יל
ה תרכו עברי
, דוקשיץ - )


(18721872 רגיל
1871 יל
ה תרלב עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך