הואניטא מארי גרומן

הואניטא מארי גרומן

כתבות

Family tree


הואניטא מארי גרומן

(נובמבר 5, 1959נובמבר 5, 1959 רגיל
אוקטובר 23, 1959 יל
ד חשוון ה תשכ עברי
, Hillsdale, Mi - )


(מאי 31, 1923מאי 31, 1923 רגיל
מאי 18, 1923 יל
טז סיוון ה תרפג עברי
, Armada, MI - אפריל 15, 2002אפריל 15, 2002 רגיל
אפריל 2, 2002 יל
ג אייר ה תשסב עברי
, Hillsdale, Mi)


(אפריל 19, 1930אפריל 19, 1930 רגיל
אפריל 6, 1930 יל
כא ניסן ה תרצ עברי
- )


(אפריל 1, 1961אפריל 1, 1961 רגיל
מרץ 19, 1961 יל
טו ניסן ה תשכא עברי
, Troy, NY - )


(פברואר 25, 1985פברואר 25, 1985 רגיל
פברואר 12, 1985 יל
ד אדר ה תשמה עברי
- )


(יולי 7, 1986יולי 7, 1986 רגיל
יוני 24, 1986 יל
ל סיוון ה תשמו עברי
, Austin, TX - )


(ינואר 18, 1969ינואר 18, 1969 רגיל
ינואר 5, 1969 יל
כח טבת ה תשכט עברי
, Cocoa Beach, FL - )

תגובות

03:12, 5 בספטמבר 2017

הואניטא מארי גרומן

My Dna was loaded to MyHeritage.com, & It shows that I am 2.3% Ashkenazi Jewish. Also in FamilyTreeDna, shows the same thing.

04:43, 9 באפריל 2019

הואניטא מארי גרומן

I have come to find out that my Great Grandma Anna Kondel's family escaped Russia & went to Czechleslovakia (now Czech Republic), one of my Curtis/Curtiss relatives says that his grandmother was my grandma Norah Curtis' sister. His grandpa said to her at Easter Dinner (they cooked a ham) & he said why did you cook a ham? You know we are really Jewish."
Anna Kondel's brother Wenzl Kondel was also looking for Jewish ancestry. Kondel was Kondelik changed to Kondel, but ORIGINALLY it was KUCERA. (& Kucerova). I now believe that in the 1600's to early 1800's this part of my ancestry was originally Jewish.

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך