מרטה ברנייס (פרויד)

מרטה ברנייס (פרויד)

כתבות

Family tree


מרטה ברנייס (פרויד)

(יולי 26, 1861יולי 26, 1861 רגיל
יולי 14, 1861 יל
יט אב ה תרכא עברי
, Hamburg - נובמבר 2, 1951נובמבר 2, 1951 רגיל
אוקטובר 20, 1951 יל
ג חשוון ה תשיב עברי
, London)


(מרץ 12, 1826מרץ 12, 1826 רגיל
פברואר 28, 1826 יל
ג אדר_ב׳ ה תקפו עברי
, Hamburg - דצמבר 9, 1879דצמבר 9, 1879 רגיל
נובמבר 27, 1879 יל
כד כסלו ה תרמ עברי
, Vienna)


(מאי 13, 1830מאי 13, 1830 רגיל
מאי 1, 1830 יל
כ אייר ה תקצ עברי
, Hamburg - אוקטובר 6, 1910אוקטובר 6, 1910 רגיל
ספטמבר 23, 1910 יל
ג תשרי ה תרעא עברי
, Hamburg)


(מאי 6, 1856מאי 6, 1856 רגיל
אפריל 24, 1856 יל
א אייר ה תרטז עברי
, פרשיבור - 19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, London)


(אוקטובר 16, 1887אוקטובר 16, 1887 רגיל
אוקטובר 4, 1887 יל
כח תשרי ה תרמח עברי
, Vienna - פברואר 20, 1978פברואר 20, 1978 רגיל
פברואר 7, 1978 יל
יג אדר ה תשלח עברי
, London)


(דצמבר 6, 1889דצמבר 6, 1889 רגיל
נובמבר 24, 1889 יל
יג כסלו ה תרנ עברי
, Vienna - אפריל 25, 1967אפריל 25, 1967 רגיל
אפריל 12, 1967 יל
טו ניסן ה תשכז עברי
, London)


(פברואר 19, 1891פברואר 19, 1891 רגיל
פברואר 7, 1891 יל
יא אדר ה תרנא עברי
, Vienna - 19691969 רגיל
1968 יל
ה תשכט עברי
, North Adams, MI)


(אפריל 6, 1892אפריל 6, 1892 רגיל
מרץ 25, 1892 יל
ט ניסן ה תרנב עברי
, Vienna - אפריל 7, 1970אפריל 7, 1970 רגיל
מרץ 25, 1970 יל
א ניסן ה תשל עברי
, London)


(אפריל 12, 1893אפריל 12, 1893 רגיל
מרץ 31, 1893 יל
כו ניסן ה תרנג עברי
- 19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
)


(דצמבר 3, 1895דצמבר 3, 1895 רגיל
נובמבר 21, 1895 יל
טז כסלו ה תרנו עברי
, Vienna - אוקטובר 9, 1982אוקטובר 9, 1982 רגיל
ספטמבר 26, 1982 יל
כב תשרי ה תשמג עברי
, London)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך