מרטין פרויד

מרטין פרויד

  • הערות
    served in Austrian Artillery 1914-15, rising to rank of Lieut.; 1915-19 a prisoner in Italy; became a lawyer and banker in Vienna; 1938 he and his wife fled the Nazis; they separated but they did not divorce, he going to Britain with Esti remaining in France; July-Nov 1940 interned in Huyton as a 'foreign enemy'; published bio of his father; after coming to England he ended up as a tobacconist near the British Museum in London.

כתבות

Family tree


מרטין פרויד

(דצמבר 6, 1889דצמבר 6, 1889 רגיל
נובמבר 24, 1889 יל
יג כסלו ה תרנ עברי
, Vienna - אפריל 25, 1967אפריל 25, 1967 רגיל
אפריל 12, 1967 יל
טו ניסן ה תשכז עברי
, London)


(מאי 6, 1856מאי 6, 1856 רגיל
אפריל 24, 1856 יל
א אייר ה תרטז עברי
, פרשיבור - 19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, London)


(יולי 26, 1861יולי 26, 1861 רגיל
יולי 14, 1861 יל
יט אב ה תרכא עברי
, Hamburg - נובמבר 2, 1951נובמבר 2, 1951 רגיל
אוקטובר 20, 1951 יל
ג חשוון ה תשיב עברי
, London)


(מאי 22, 1896מאי 22, 1896 רגיל
מאי 10, 1896 יל
י סיוון ה תרנו עברי
, Vienna - אוקטובר 29, 1980אוקטובר 29, 1980 רגיל
אוקטובר 16, 1980 יל
יט חשוון ה תשמא עברי
, New York)


(אפריל 3, 1921אפריל 3, 1921 רגיל
מרץ 21, 1921 יל
כד אדר_ב׳ ה תרפא עברי
, Vienna - פברואר 8, 2004פברואר 8, 2004 רגיל
ינואר 26, 2004 יל
טז שבט ה תשסד עברי
, Oksted)


(יוני 6, 1924יוני 6, 1924 רגיל
מאי 24, 1924 יל
ד סיוון ה תרפד עברי
, Vienna - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך