Semen Menaker

Semen Menaker

Semen Menaker
  • הערות
    Адвокат. Жил в Ленинграде. В 1935 году выслан в Куйбышев, в 1941 году выслан повторно.

כתבות

Family tree


Semen Menaker

(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
- 19741974 רגיל
1973 יל
ה תשלד עברי
)


(18381838 רגיל
1837 יל
ה תקצח עברי
, Vilno - )


(18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
- 19671967 רגיל
1966 יל
ה תשכז עברי
)


(ספטמבר 12, 1913ספטמבר 12, 1913 רגיל
אוגוסט 30, 1913 יל
י אלול ה תרעג עברי
, סנקט פטרבורג - מרץ 6, 1982מרץ 6, 1982 רגיל
פברואר 21, 1982 יל
יא אדר ה תשמב עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך