Ichak (Isaak) Menaker

Ichak (Isaak) Menaker

Ichak (Isaak) Menaker

כתבות

Family tree


Ichak (Isaak) Menaker

(18381838 רגיל
1837 יל
ה תקצח עברי
, Vilno - )


(18171817 רגיל
1816 יל
ה תקעז עברי
- )


(18171817 רגיל
1816 יל
ה תקעז עברי
, Vilno - )


(about 1853about 1853 רגיל
about 1852 יל
about ה תריג עברי
- 19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, סנקט פטרבורג)


(18761876 רגיל
1875 יל
ה תרלו עברי
- 19481948 רגיל
1947 יל
ה תשח עברי
, סנקט פטרבורג)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
- 19741974 רגיל
1973 יל
ה תשלד עברי
)


(18641864 רגיל
1863 יל
ה תרכד עברי
, Vilno - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך