שלמה זלמן

שלמה זלמן

שלמה זלמן

כתבות

Family tree


שלמה זלמן

(18561856 רגיל
1855 יל
ה תרטז עברי
, קאונס - אוגוסט 14, 1920אוגוסט 14, 1920 רגיל
אוגוסט 1, 1920 יל
ל אב ה תרפ עברי
)


(18621862 רגיל
1861 יל
ה תרכב עברי
- ספטמבר 8, 1937ספטמבר 8, 1937 רגיל
אוגוסט 26, 1937 יל
ג תשרי ה תרצח עברי
)


( - 19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
)


(מרץ 4, 1887מרץ 4, 1887 רגיל
פברואר 20, 1887 יל
ח אדר ה תרמז עברי
- דצמבר 3, 1970דצמבר 3, 1970 רגיל
נובמבר 20, 1970 יל
ה כסלו ה תשלא עברי
)


(18941894 רגיל
1893 יל
ה תרנד עברי
- 19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, Krasnoarmeysk)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
- מאי 12, 1939מאי 12, 1939 רגיל
אפריל 29, 1939 יל
כג אייר ה תרצט עברי
)


(18991899 רגיל
1898 יל
ה תרנט עברי
- 19681968 רגיל
1967 יל
ה תשכח עברי
, Kyzylorda)


(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
- 19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, Krasnoarmeysk)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך