Mihail Serov

Mihail Serov

Mihail Serov

כתבות

Family tree


Mihail Serov

(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
- 19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
)


(ינואר 7, 1865ינואר 7, 1865 רגיל
דצמבר 26, 1864 יל
ט טבת ה תרכה עברי
, סנקט פטרבורג - נובמבר 22, 1911נובמבר 22, 1911 רגיל
נובמבר 9, 1911 יל
א כסלו ה תרעב עברי
, מוסקבה)


(18651865 רגיל
1864 יל
ה תרכה עברי
- 19271927 רגיל
1926 יל
ה תרפז עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך