שיק וולף

שיק וולף

שיק וולף

כתבות

Family tree


שיק וולף

(about 1760about 1760 רגיל
about 1759 יל
about ה תקכ עברי
- )


(about 1730about 1730 רגיל
about 1729 יל
about ה תצ עברי
- )


(17811781 רגיל
1780 יל
ה תקמא עברי
, ואבולניק - )


(17861786 רגיל
1785 יל
ה תקמו עברי
, ואבולניק - )


(about 1785about 1785 רגיל
about 1784 יל
about ה תקמה עברי
- )


(about 1790about 1790 רגיל
about 1789 יל
about ה תקנ עברי
- before 1867before 1867 רגיל
before 1866 יל
before ה תרכז עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך