רחיל

רחיל

  • הערות
    Имя отца - Лазарь.

כתבות

Family tree


רחיל

(18801880 רגיל
1879 יל
ה תרמ עברי
- 19451945 רגיל
1944 יל
ה תשה עברי
)


(18711871 רגיל
1870 יל
ה תרלא עברי
- 19491949 רגיל
1948 יל
ה תשט עברי
)


(ספטמבר 13, 1898ספטמבר 13, 1898 רגיל
ספטמבר 1, 1898 יל
כו אלול ה תרנח עברי
, Klin - ספטמבר 24, 1994ספטמבר 24, 1994 רגיל
ספטמבר 11, 1994 יל
יט תשרי ה תשנה עברי
, מוסקבה)


(19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
- 19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
, מוסקבה)


(19131913 רגיל
1912 יל
ה תרעג עברי
- 19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך