Frida Vajner

Frida Vajner

Frida Vajner

כתבות

Family tree


Frida Vajner

(19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
, Pashkany - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, אודסה)


(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, אודסה)


(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
, Pashkany - 19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
, אודסה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Irina Alterman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך