השושלת ווסרמן

ווסרמן

מקור שם המשפחה

איותי שם המשפחה

  • Vasserman
  • Waserman
  • Wasserman
  • Wassermann
  • Васерман
  • Вассерман
  • Вассерманн
  • ווסרמן
  • וסרמן
  • Vaserman

היסטוריה

About family ווסרמן

My family came to Israel from Romania and Russia
Most of the family still living abroad in countries such as Russia, Romania, America, Poland, and more
My family is descended carpenters, and doctors


המשפחה שלי הגיע לארץ ישראל מרומניה ורוסיה
רוב המשפחה עדיין גרה מחוץ לישראל בארצות כמו : רוסיה,רומניה,אמריקה,פולין ועוד
המשפחה שלי היא נצר לנגרים,ו רופאים

   המשך ...

Discussion

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך