Vyacheslav

Vyacheslav

Vyacheslav

כתבות

Family tree


Vyacheslav

(מאי 21, 1964מאי 21, 1964 רגיל
מאי 8, 1964 יל
י סיוון ה תשכד עברי
, קריווי רוג - )


(מרץ 13, 1937מרץ 13, 1937 רגיל
פברואר 28, 1937 יל
א ניסן ה תרצז עברי
- )


(מאי 23, 1934מאי 23, 1934 רגיל
מאי 10, 1934 יל
ט סיוון ה תרצד עברי
- )


(about 1970about 1970 רגיל
about 1969 יל
about ה תשל עברי
- )


(about 1990about 1990 רגיל
about 1989 יל
about ה תשנ עברי
- )


(יוני 24, 1994יוני 24, 1994 רגיל
יוני 11, 1994 יל
טו תמוז ה תשנד עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך