Yelena Barnasus (Kaminskaya)

Yelena Barnasus (Kaminskaya)

Yelena Barnasus (Kaminskaya)

כתבות

Family tree


Yelena Barnasus (Kaminskaya)

(מאי 23, 1934מאי 23, 1934 רגיל
מאי 10, 1934 יל
ט סיוון ה תרצד עברי
- )


(19001900 רגיל
1899 יל
ה תרס עברי
, Yelisavetgrad - אוקטובר 12, 1943אוקטובר 12, 1943 רגיל
ספטמבר 29, 1943 יל
יג תשרי ה תשד עברי
)


(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- 19891989 רגיל
1988 יל
ה תשמט עברי
)


(מרץ 13, 1937מרץ 13, 1937 רגיל
פברואר 28, 1937 יל
א ניסן ה תרצז עברי
- )


(אפריל 28, 1959אפריל 28, 1959 רגיל
אפריל 15, 1959 יל
כ ניסן ה תשיט עברי
- )


(מאי 21, 1964מאי 21, 1964 רגיל
מאי 8, 1964 יל
י סיוון ה תשכד עברי
, קריווי רוג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך