Roman

Roman

Roman

כתבות

Family tree


Roman

(מרץ 13, 1937מרץ 13, 1937 רגיל
פברואר 28, 1937 יל
א ניסן ה תרצז עברי
- )


(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
- אוגוסט 10, 1942אוגוסט 10, 1942 רגיל
יולי 28, 1942 יל
כז אב ה תשב עברי
)


(יוני 15, 1913יוני 15, 1913 רגיל
יוני 2, 1913 יל
י סיוון ה תרעג עברי
- אוגוסט 10, 1997אוגוסט 10, 1997 רגיל
יולי 28, 1997 יל
ז אב ה תשנז עברי
, Izrail, Ierusalim)


(מאי 23, 1934מאי 23, 1934 רגיל
מאי 10, 1934 יל
ט סיוון ה תרצד עברי
- )


(אפריל 28, 1959אפריל 28, 1959 רגיל
אפריל 15, 1959 יל
כ ניסן ה תשיט עברי
- )


(מאי 21, 1964מאי 21, 1964 רגיל
מאי 8, 1964 יל
י סיוון ה תשכד עברי
, קריווי רוג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך