Evgenij Pasternak

Evgenij Pasternak

כתבות

Family tree


Evgenij Pasternak

(19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
, מוסקבה - יולי 31, 2012יולי 31, 2012 רגיל
יולי 18, 2012 יל
יב אב ה תשעב עברי
)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
, מוסקבה - 19601960 רגיל
1959 יל
ה תשכ עברי
, Peredelkino)


(18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
, מוהלב - 19651965 רגיל
1964 יל
ה תשכה עברי
, מוסקבה)


(19361936 רגיל
1935 יל
ה תרצו עברי
, מוסקבה - )


(19571957 רגיל
1956 יל
ה תשיז עברי
, מוסקבה - )


(19611961 רגיל
1960 יל
ה תשכא עברי
, מוסקבה - )


(19671967 רגיל
1966 יל
ה תשכז עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך