Elena Valter

Elena Valter

כתבות

Family tree


Elena Valter

(19361936 רגיל
1935 יל
ה תרצו עברי
, מוסקבה - )


(19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
, מוסקבה - יולי 31, 2012יולי 31, 2012 רגיל
יולי 18, 2012 יל
יב אב ה תשעב עברי
)


(19571957 רגיל
1956 יל
ה תשיז עברי
, מוסקבה - )


(19611961 רגיל
1960 יל
ה תשכא עברי
, מוסקבה - )


(19671967 רגיל
1966 יל
ה תשכז עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך