Francis Marion טיילור

Francis Marion טיילור

Francis Marion טיילור

כתבות

Family tree


Francis Marion טיילור

(18601860 רגיל
1859 יל
ה תרכ עברי
, California - 19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
)


(אוגוסט 31, 1829אוגוסט 31, 1829 רגיל
אוגוסט 19, 1829 יל
ב אלול ה תקפט עברי
, Warrick County, Indiana - יוני 26, 1921יוני 26, 1921 רגיל
יוני 13, 1921 יל
כ סיוון ה תרפא עברי
)


(ינואר 26, 1830ינואר 26, 1830 רגיל
ינואר 14, 1830 יל
ב שבט ה תקצ עברי
, Warrick County, Indiana - דצמבר 4, 1866דצמבר 4, 1866 רגיל
נובמבר 22, 1866 יל
כו כסלו ה תרכז עברי
, Warrick County, Indiana)


(יוני, 1869יוני, 1869 רגיל
מאי, 1869 יל
סיוון ה תרכט עברי
, Ohio, USA - 19371937 רגיל
1936 יל
ה תרצז עברי
, Arkansas City)


(דצמבר 28, 1897דצמבר 28, 1897 רגיל
דצמבר 16, 1897 יל
ג טבת ה תרנח עברי
, Springfield - נובמבר 20, 1968נובמבר 20, 1968 רגיל
נובמבר 7, 1968 יל
כט חשוון ה תשכט עברי
, Los Angeles County, California)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך