Elizabeth Mary Rosemond

Elizabeth Mary Rosemond

Elizabeth Mary Rosemond

כתבות

Family tree


Elizabeth Mary Rosemond

(יוני, 1869יוני, 1869 רגיל
מאי, 1869 יל
סיוון ה תרכט עברי
, Ohio, USA - 19371937 רגיל
1936 יל
ה תרצז עברי
, Arkansas City)


(about 1843about 1843 רגיל
about 1842 יל
about ה תרג עברי
, Ohio, USA - )


(about 1847about 1847 רגיל
about 1846 יל
about ה תרז עברי
, Ohio, USA - )


(18601860 רגיל
1859 יל
ה תרכ עברי
, California - 19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
)


(דצמבר 28, 1897דצמבר 28, 1897 רגיל
דצמבר 16, 1897 יל
ג טבת ה תרנח עברי
, Springfield - נובמבר 20, 1968נובמבר 20, 1968 רגיל
נובמבר 7, 1968 יל
כט חשוון ה תשכט עברי
, Los Angeles County, California)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך