Sophia (Seru ) Gutzeit (Pruslina)

Sophia (Seru ) Gutzeit (Pruslina)

Sophia (Seru ) Gutzeit (Pruslina)

כתבות

Family tree


Sophia (Seru ) Gutzeit (Pruslina)

(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
- 19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
)


(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
)


(19381938 רגיל
1937 יל
ה תרצח עברי
- 20102010 רגיל
2009 יל
ה תשע עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך