Chaika Yazmer (Pruslina)

Chaika Yazmer (Pruslina)

Chaika Yazmer (Pruslina)

כתבות

Family tree


Chaika Yazmer (Pruslina)

(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
- about 1975about 1975 רגיל
about 1974 יל
about ה תשלה עברי
)


(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- about 1955about 1955 רגיל
about 1954 יל
about ה תשטו עברי
)


(19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
- about 1985about 1985 רגיל
about 1984 יל
about ה תשמה עברי
)


(19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
- 19921992 רגיל
1991 יל
ה תשנב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך