Neha German (Pruslina)

Neha German (Pruslina)

Neha German (Pruslina)

כתבות

Family tree


Neha German (Pruslina)

(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
- about 1983about 1983 רגיל
about 1982 יל
about ה תשמג עברי
)


(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(about 1900about 1900 רגיל
about 1899 יל
about ה תרס עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך