Kirill

Kirill

Kirill

כתבות

Family tree


Kirill

(19151915 רגיל
1914 יל
ה תרעה עברי
, Odessa - ינואר 14, 1920ינואר 14, 1920 רגיל
ינואר 1, 1920 יל
כג טבת ה תרפ עברי
, Athens)


(מרץ 23, 1887מרץ 23, 1887 רגיל
מרץ 11, 1887 יל
כז אדר ה תרמז עברי
- פברואר 11, 1920פברואר 11, 1920 רגיל
ינואר 29, 1920 יל
כב שבט ה תרפ עברי
, Athens)


(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- 19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, Athens)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך