Alvina Neeze

כתבות

Family tree


Alvina Neeze

(18371837 רגיל
1836 יל
ה תקצז עברי
- 19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
)


(18331833 רגיל
1832 יל
ה תקצג עברי
- 18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
)


(18631863 רגיל
1862 יל
ה תרכג עברי
- 19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
)


(18681868 רגיל
1867 יל
ה תרכח עברי
- 19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
)


(18691869 רגיל
1868 יל
ה תרכט עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
)


(18711871 רגיל
1870 יל
ה תרלא עברי
- 19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
)


(18731873 רגיל
1872 יל
ה תרלג עברי
- 19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
)


(נובמבר 28, 1874נובמבר 28, 1874 רגיל
נובמבר 16, 1874 יל
יט כסלו ה תרלה עברי
, Penza - פברואר 2, 1940פברואר 2, 1940 רגיל
ינואר 20, 1940 יל
כג שבט ה תש עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך