אמיל מיירהולד

אמיל מיירהולד

אמיל מיירהולד
 • תחום העיסוק
  תחום היזמות והניהול
  Enterprise -
  activity related to business and commercial work.

  This type of activity includes following professions:

  • manager,
  • businessman,
  • director,
  • high-level bureaucrat, etc.
 • הערות
  Купец 2-ой гильдии, винодел. Перешел из иудаизма в лютеранство. С 1883 г. Эмиль Федорович состоял губернским агентом общества взаимного страхования скота от падежа. Семья Мейергольдов. известна своей благотворительностью. В 1880 г. Эмиль Федорович на организацию дешевой столовой для бедных горожан пожертвовал 1 тысячу рублей, избирался казначеем благотворительного комитета бедных (1880), покровительствовал пензенскому театру, писателям, материально поддерживал библиотеку им. Лермонтова. "Значительного коммерческого успеха достиг германский подданный Э. Ф. Мейергольд (1835–1893), начинавший в Пензенской губ. с работы винокуром на заводе Устинова. Позднее, вступив во 2-ю купеческую гильдию, он построил в с. Ухтинке собственный водочный завод, на котором поначалу было 4 рабочих, а в 1880 г. их число возросло до 15. В 1868 г. на заводе было произведено 10 тыс. ведер ликеров, ромов, наливок на 45 тыс. руб. Здесь выпускали ликеры, два сорта рома, бальзам, вишневку, рябиновку, калиновку. Эмилю Федоровичу в Пензе принадлежали фирменный магазин и оптовый склад спиртных напитков как собственного, так и заграничного производства. Он имел разносторонние интересы, особенно покровительствовал театру. В 1880-е гг. Пенза была очень популярна в театральном мире из-за угощений для трупп, устраиваемых Мейергольдом. В. А. Гиляровский, игравший в 1878–1881 гг. на пензенской сцене, имел случай познакомиться с самим хозяином завода и принять из его рук большую рюмку «водки из бутылки, на которой было написано: «Углевка, завода Э. Ф. Мейергольда, Пенза». Выходец из Германии и до конца дней своих германский подданный <…> имел горячий нрав, широкий размах и недюжинную предприимчивость. Его жена Елизавета и старшие сыновья Альберт и Артур были менее удачливы, и в 1908 г. суд признал их торговый дом несостоятельным." С.В.Кольчугина "Пензенское купечество в винокуренном пред-мательстве"

כתבות

Family tree


אמיל מיירהולד

(18331833 רגיל
1832 יל
ה תקצג עברי
- 18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
)


(17861786 רגיל
1785 יל
ה תקמו עברי
, Vincig, Vroclavskaya Obl. - )


(17961796 רגיל
1795 יל
ה תקנו עברי
- 18531853 רגיל
1852 יל
ה תריג עברי
)


(18371837 רגיל
1836 יל
ה תקצז עברי
- 19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
)


(18631863 רגיל
1862 יל
ה תרכג עברי
- 19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
)


(18681868 רגיל
1867 יל
ה תרכח עברי
- 19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
)


(18691869 רגיל
1868 יל
ה תרכט עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
)


(18711871 רגיל
1870 יל
ה תרלא עברי
- 19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
)


(18731873 רגיל
1872 יל
ה תרלג עברי
- 19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
)


(נובמבר 28, 1874נובמבר 28, 1874 רגיל
נובמבר 16, 1874 יל
יט כסלו ה תרלה עברי
, Penza - פברואר 2, 1940פברואר 2, 1940 רגיל
ינואר 20, 1940 יל
כג שבט ה תש עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך