Marina Grünstein

Marina Grünstein

כתבות

Family tree


Marina Grünstein

(פברואר 16, 1965פברואר 16, 1965 רגיל
פברואר 3, 1965 יל
יד אדר ה תשכה עברי
, Moscow - )


(נובמבר 8, 1940נובמבר 8, 1940 רגיל
אוקטובר 26, 1940 יל
ז חשוון ה תשא עברי
- )


(19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, Vapnyarka, Ukraina - )


(Moscow - )


(מרץ, 1983מרץ, 1983 רגיל
פברואר, 1983 יל
אדר ה תשמג עברי
, Moscow - )


(19861986 רגיל
1985 יל
ה תשמו עברי
, Moscow - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש אינה שיכמן. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך